FTTx

با توجه به خط مشی شرکت بهارسامانه در راستای ارائه به روز تکنولوژی به تمامی مصرف کنندگان و همچنین وسعت سازمان ها و موسسات و ساختمان های مسکونی نیاز به سیستم هایی قوی تر، با ثبات تر با قابلیت گسترش و همچنین با هزینه کمتر می باشد، لذا این شرکت با بهره مندی از مهندسی با تجربه اقدام به راه اندازی و همچنین مدیریت در اجرای پروژهای FTTx نموده است.

ساختار شبکه ای FTTx بر اساس مقسم های نوری یا همان WDM ها عمل میکند، به این صورت که نه تنها از ساختار WDM در ارتباطات FTTx استفاده می گردد، بلکه سیستم های قابل مدیریتی مانند Device های Active نیز در این ارتباط وارد می شوند. شبکه های FTTx تجمیع ورودی های به شبکه در یک نقطه و انتقال سرویس های متنوع به نقاط متنوع می باشد. سرویس هایی مانند ارتباطات بیرونی، شبکه های تلویزیونی، سرویس های Voice و هر آنچه که تحت شبکه می توان انتقال داد را به اقصی نقاط شبکه منتقل می نماید.

نقطه قابل تعمق شبکه های FTTx این است که این شبکه با وجود اینکه می تواند از یک مرکز سرویس های زیادی را به تمامی مصرف کنندگان ارائه دهد اما نیازی به کابل کشی مستقیم از مرکز به مصرف کننده نمی باشد، بلکه با استفاده از Splitter هایی کابل کشی را به اندازه قابل توجهی کاهش داده و ارائه سرویس و پشتیبانی پس از آن را آسان تر می نماید.

با توجه به تک کابلی بودن این روش مسیر یابی و رفع مشکل بسیار آسان بوده و محافظت از یک رشته کابل داخل لوله های مستحکم به مراتب راحت تر و کم هزینه تر از استفاده از کابل های مقاوم بدون استفاده از محافظ می باشد.

در این روش نه تنها تک تک مصرف کنندگان قابل بررسی و Monitor است بلکه با توجه به Zone بندی هایی که صورت می پذیرد امکان گزارش گیری از هر Zone (منطقه) به صورت مجزا نیز میسر می گردد.